menu
flaga PL flaga ENG
nagłówek | header | image

W pogoni za marzeniami

W dniach 29-30 września 2022 roku zostanie uroczyście oddana do użytku nowa siedziba Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która mieści się w uczelnianym kampusie przy ul. Rokietnickiej w Poznaniu. Uroczyste otwarcie pierwszego z budynków kompleksu Collegium Pharmaceuticum oraz Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej (CITF) połączone będzie z Międzynarodową Konferencją Naukowo-Szkoleniową „NEW TRENDS in Polish and global pharmacy: Science, business, and modern education”.

Społeczność Wydziału Farmaceutycznego UMP długie lata czekała na miejsce umożliwiające konsolidację strategicznych jednostek wydziałowych celem rozwoju nauki i innowacji oraz optymalnego wykorzystania istniejących zasobów. Dzięki przychylności oraz zaangażowaniu JM Rektora prof. Andrzeja Tykarskiego, a także wsparciu i staraniom wielu osób, udało się oddać do użytku wyróżniający się nowoczesną bryłą gmach ze znakomicie zaplanowanymi wnętrzami tworzącymi przyjazne warunki do prowadzenia badań i realizacji procesu kształcenia na miarę współczesnych i przyszłych wyzwań nauk farmaceutycznych.

Collegium Pharmaceuticum to coś więcej niż infrastruktura, to przestrzeń, gdzie edukacja, badania, technologia oraz biznes przenikają się wzajemnie, wyznaczając standardy na przyszłość. Dlatego też konferencja towarzysząca otwarciu związana jest tematycznie z nowymi perspektywami w farmacji i medycynie. W programie tego wydarzenia znajdują się m.in. wykłady znamienitych prelegentów, konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych, odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Konstantego Hrynakowskiego, wystawa fotografii dokumentującej powstawanie Collegium Pharmaceuticum, a także uroczysta gala. Konferencja będzie miała charakter stacjonarny.

CITF stanowi uniwersytecką platformę współpracy nauki z przemysłem, którego koncepcja powstała w odpowiedzi do rosnącej potrzeby kooperacji sektora nauki i gospodarki w kontekście prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Dzięki uruchomieniu CITF innowacyjne prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez UMP i ich urynkowienie przyczynią się do podniesienia poziomu konkurencyjności, szczególnie w kontekście komercjalizacji badań naukowych i transferu wiedzy, a także budowania i utrzymywania stałych relacji ze środowiskiem gospodarczym. Dlatego też CITF stanowi również przestrzeń do rozwoju i promocji dla innowacyjnych przedsiębiorców, których to zapraszamy do udziału w wydarzeniu w sposób szczególny.

Nowa siedziba Wydziału Farmaceutycznego UMP wyróżniająca się wyjątkową architekturą, otoczona ogrodem roślin leczniczych i kosmetycznych, z efektem jego implementacji do budynku dzięki dużym przeszkleniom, z nowoczesnym zapleczem laboratoryjno-technologicznym, specjalistyczną aparaturą, licznymi salami seminaryjnymi, wyznacza nową jakość w myśleniu o przestrzeni dla nauki i staje się symbolem rozwoju WF UMP.

Serdecznie zapraszamy do udziału farmaceutów, lekarzy, studentów, przedsiębiorców, a także wszystkie osoby zainteresowane możliwościami rozwoju współczesnej farmacji i medycyny!

Patronat Honorowy

logo Ministerstwo Zdrowia Patronat Honorowy
logo Prezydent Miasta Poznania Patronat Honorowy
logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Patronat

Naczelna Izba Aptekarska
logo WIL
logo WOIA

Sponsor główny

logo biofarm

Sponsorzy

logo Alchem logo Curtis logo Diag-Med Bruker logo DOZSA logo Eppendorf logo Medson logo Merck logo Perlan logo Polygen logo Promega logo Synoptis logo Zeiss logo Ziololek

Projekt współfinansowany z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny przy wsparciu Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS.

logo Bank Inwestycyjny

Inwestycja współfinasowana ze środków:
logo

Projekt współfinansowany z Budżetu Państwa w ramach programu „Doskonała Nauka” ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki
Wartość dofinansowania 248.726,00 zł
Celem projektu jest zorganizowanie międzynarodowej, interdyscyplinarnej, dwujęzycznej (j.angielski; j. polski) konferencji „New trends in Polish and global pharmacy: Business, science, andmodern education” zrzeszającej wybitnych specjalistów z sektora nauki, edukacji oraz gospodarki zajmujących się problematyką rozwijania powiązań pomiędzy badaniami, nauczaniem i innowacjami w naukach farmaceutycznych. Konferencja będzie także możliwością prezentacji osiągnięć naukowych i najnowszych wyników badań oraz potencjału badawczego jednostki akademickiej jaką jest uczelnia medyczna dla przemysłu farmaceutycznego, co umożliwi wypracowanie efektywnej platformy komunikacji nauka-biznes. Dzięki takiej koncepcji, Konferencja stanowi element wsparcia innowacji nie tylko w regionie, ale w kraju i Europie, podnosząc jego konkurencyjność, jakość życia społeczeństwa oraz świadomość o roli nauki w rozwoju gospodarczym.

aktualizacja: 2022-10-27